TRION Air Boss® Model 38

TRION Air Boss® Model 38

De ESP elektrostatische luchtreiniger voor het filteren van oliedampen vrijkomend bij ontluchting van tanks Olietanks Generatoren Compressoren Tankontluchting Tandwielreductoren Turbines van krachtcentrales Scheepsmotoren + de aandrijfaggregaten Bij normale mechanische en thermische systemen zoals tandwielkasten, energiecentrales en verbrandingsmotoren wordt door de warmte olie omgezet in fijne mist en rookpartikels. Deze ontsnappen via de ontluchtingsopeningen door de interne drukopbouw in de machines en de olietanks. In sommige situaties leidt dit zelfs tot duizenden liters olie per jaar die verdampen. Deze oliedampen veroorzaken een directe vervuiling voor de omgeving, kunnen brandgevaarlijke situaties creëren en zorgen voor storingen op elektrische en elektronische componenten. Ook zijn deze uiterst gevaarlijk bij het inademen. Deze microscopisch kleine […]