Luchtvervuiling

Luchtvervuiling is een zeer ernstig probleem dat veel te veel wordt onderschat in de moderne maatschappij.
Onze hedendaagse maatschappij heeft er nog dimensies bij gecreëerd: de industriële vervuiling, alsook het probleem dat we meer dan 80% van onze tijd binnenshuis doorbrengen.

De industriële vervuiling is een cocktail van allerlei scheikundige stoffen en het zijn deze ‘cocktails’ die voor mens en dier zeer schadelijk zijn.

Voorbeeld: Bij metaalbewerking wordt snij-olie gebruikt. Deze olie is al een chemische samenstelling om de snijgereedschappen zo koel en zo lang mogelijk scherp te houden.

Bij het draaien of frezen wordt deze olie zo heet dat deze van samenstelling compleet verandert en wordt het verbrande olie met daarbij nog extra de metaaldeeltjes en koolstof. Het inademen hiervan is minstens even gevaarlijk, zo niet nog veel gevaarlijker dan roken.

Voeg bij deze lucht nog al de andere vervuilingen van uitlaatgassen, stofdeeltjes van banden, kolenstof, chemische processen, smog, enz… dan is hetgeen we inademen zeer gevaarlijk, daarom ook dat de overheid is begonnen met fijnstof metingen.

Hierop zijn maximale waarden vastgelegd.

Wat zijn de oplossingen:

Wanneer de lucht vervuild is door zwevende deeltjes, van welke aard dan ook, is het van het grootste belang dat deze vervuiling op de meest efficiënte wijze uit de lucht wordt gehaald, maar ook om de vervuiling zo dicht mogelijk aan de bron te filteren.

Daarvoor zijn alle vormen van afzuigkappen en afzuigmonden beschikbaar. Als de vervuilde opgezogen lucht op een doeltreffende manier wordt gefilterd, dan resulteert dit in een zuivere omgevingslucht waardoor ziektes, veroorzaakt door de luchtverontreiniging, voorkomen worden.

 

Mechanische filters in vele vormen en rendementen

Nadelen:

 • De luchtwrijving loopt heel snel op (verhoogd drukverlies) waardoor men dure, energie-opslorpende ventilatoren nodig heeft.
 • Men gooit de vervuiling weg, alsook het dure filtermedium, dat veelal uit dure kunststof bestaat. Dit is een extra milieubelastend effect alsook een extra milieubelasting bij productie van de nieuwe filters.
 • Bij niet tijdig vervangen bestaat de kans dat de filterzak openbarst en al het vuil terug wordt ingeblazen.
 • Geeft problemen bij vettige lucht zoals bij CNC machines, grootkeukens en dergelijke.

Elektrostatische filters (FOREVER FILTERS)

Kenmerken:

 • Filtert de vervuiling uit de lucht met een blijvend zeer hoog rendement van 95% volgens de zwaarste testmethode: D.O.P. Testmethode van 0,3 micron.
 • Garandeert constant luchtdebiet. Het debiet vermindert niet als de filters vuil zijn.
 • Het drukverlies van maximaal slechts 100 Pa blijft constant en verhoogt niet.
 • De filters zijn onbeperkt wasbaar en dus perfect herbruikbaar.
 • Bij het reinigen werpt men enkel de vervuiling en een beetje detergent weg.
 • De aluminium of in variante inox filtercellen hebben een eeuwige levensduur.
 • De lucht die vrijkomt na de filters is zéér zuiver en neutraal.

Chemische filters (O.a. actief koolfilters)

Kenmerken:

 • Dit type filter is enkel geschikt als nafilter om gassen uit de lucht te filtreren.
 • Dit is altijd een wegwerpfilter en kan nooit betaalbaar gerecycleerd worden.

 

Luchtreiniging

In de lucht is allerlei vervuiling aanwezig:

 • Natuurlijke vervuiling : stof , zouten, schimmels, pollen enz… ,
 • Vervuiling gecreeerd door de mens : industrie, comfortvervuiling : koolstof, roet , teer, lood, oliedamp, lasrook, bouwstof, cementstof, enz… .

Wat betekent luchtvervuiling juist?

Het zijn stoffen (van microscopisch kleine tot grote deeltjes) die in grote mate aanwezig zijn in de lucht, maar die daar niet thuis horen.

Voorbeeld : olie is een vloeibare materie, wanneer deze nu opgewarmd wordt, dan wordt deze olie omgezet in zeer kleine oliedruppeltjes. Het zijn nu deze microscopisch kleine oliedruppeltjes die mens en dier inademen en die onze gezondheid aantast.

De vervuiling is vaak in zo een grote hoeveelheid aanwezig, dat ze zowel voor mens als dier storend en gevaarlijk zijn.

Luchtvervuiling is altijd aanwezig geweest, maar door de industrialisering is deze toegenomen dat de natuur (voornamelijk planten en bomen) niet meer als natuurlijke filter volstaat. Bovendien is door de urbanisatie heel veel natuurlijke buffer (bossen) verdwenen, en specifiek daar waar er de hoogste productie van luchtvervuiling is.

Bij elk productieproces worden producten uit de natuur chemisch omgezet naar andere materialen.

 • Ijzererts wordt staal
 • Aardolie wordt kunststoffen, brandstoffen, smeermiddelen.

 

Luchtvervuiling kost ons allen heel veel geld, maar vooral onze gezondheid.
Meer en meer mensen krijgen last met allergieën en luchtwegen-aandoeningen.

 

 

In Nederland heeft onderzoek uitgewezen dat er jaarlijks tussen de 12.000 en 18.000 mensen sterven door de gevolgen van de luchtvervuiling.

 

Filters zijn er in diverse soorten

 • Metalen filters : grof voorfilter.
 • Zakkenfilters : droge vervuiling, maar is niet reinigbaar en met de vervuiling gooit men ook het filter weg.
 • Chemische filters : o.a. actief kool: gasvormige dampen worden geadsorbeerd.
 • Scrubbers : luchtwasser , enkel voor zeer grote luchtdebielen.
 • Elektrostatische luchtfilters.

Trion luchtfilters kenmerken:

 • Zeer hoog filterrendement van 95% op D.O.P. testmethode van 0,3 micron.
 • Grote stofvangstcapaciteit.
 • Milieuvriendelijk : filters zijn onbeperkt reinigbaar.
 • Hebben zeer weinig luchtwrijving (minder Kw = Milieuvriendelijker).